Vilda hjärtats fotoblogg

söndag 28 april 2013

Stenkars kvarn

Stenkars kvarn
  Mjölnarens bostad
Stenkars kvarn är en så kallad överfallskvarn av 1700-tals typ. Det är inte känt när kvarnbyggnaden uppfördes, men sannolikt skedde det kring 1800. Kvarnen är byggd för två vattenhjul, som bland annat drivit två kvarnstenar. Kvarnen brukades fram till 1950-talet. 


http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/byggnadsminnen/Pages/stenkars_kvarn.aspx

lördag 20 april 2013

torsdag 4 april 2013